ZŠ a MŠ Krušovice‚ okres Rakovník

Aktuality

Základní škola a mateřská škola Krušovice, okres Rakovník
Rabasova 128, Krušovice
 
  tel. 313 564 428 
e-mail:  zskrusovice@seznam.cz ; IČO: 71000534
Zřizovatel: Obec Krušovice
Ředitelka: Mgr. Dagmar Šmídová
 
Škola je zapojena do těchto projektů.
 
  image   
 
ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMY pro 1. - 3.ročník  pro předměty ČJ, M, PRV.
Sady najdete na níže uvedeném odkazu.
(digitální učební materiál) 
Autorem DUMů je Mgr. Lenka Vernerová (e-mail: vernerovalenka@email.cz)

23. 11. Děkujeme všem dětem, které se účastnily Vítání občánků Krušovic a zpestřily tuto akci pěkným programem.

20. 11.Prvňáčci a druháčci vyráběli miminka z modelíny. Fota můžete zvětšit.

19. 11. Přidáváme fotografie práce dětí v kroužku Anglického jazyka. Děti se učily počítat do šesti. Fota lze zvětšit.

    

18. 11. Velmi děkujeme za sponzorské dary pro naši školu paní Kloudové za čističku vzduchu a panu Pivoňkovi za omalovánky a výtvarné potřeby pro děti. Vážíme si každé podpory.yes

***

V pondělí 16. 11. jsme zavítali do Rakovníka, kde jsme navštívili galerii Václava Rabase, rodáka z Krušovic. Tomu jsme věnovali projektový den. Děti se zábavnou formou seznámily s životem i obrazy tohoto malíře, který měl letos 130. výročí narození. Fotografie z akce najdete ZDE.

 

10. 11.

Letos se poprvé zapojujeme do soutěže Bobřík informatiky.Tento týden budou naši 

žáci z 5. ročníku zkoušet své znalosti v oblasti informatiky a logického myšlení.

+++++

1. 11. Skupinová práce - Matematika 3. ročník (opakování malé násobilky.)

26. a 27. 10. je ve škole vyhlášené ředitelské volno. MŠ je v provozu po oba dny. Následně jsou ve čtvrtek a pátek podzimní prázdniny. Během celého týdne se budou upravovat prostory školní družiny.

25. 10. Naše škola se letos prvně zapojila do projektu Záložka do knihy spojuje školy. Cílem je nejen podpora dětského čtenářství, ale i navázání spolupráce mezi českými a slovenskými školami. Tuto akci zastřešuje Národní pedagog. muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě.

V průběhu září a října děti vyráběly záložky do knih, pro naši partnerskou ZŠ LASTOMÍR. Také nám přišla obálka s výrobky ze Slovenska.

 

Ve středu 21. 10. od 16.00 se v budově školy koná pořad Bezpečně na internetu, kde se rodiče dětí získají důležité informace a znalosti, směřující k ochraně dětí, které se mohou stát obětmi či pachateli trestné činnosti spojené s počítačovou kriminalitou. Rodiče budou upozorněni na rizika a způsoby řešení těchto rizik.

Vzhledem k aktuálnosti tématu zveme všechny rodiče dětí na tento program! (Vstup zdarma.)

19. 10. jsme navštívili v Praze divadlo Hybernia, kde jsme shlédli nádherný muzikál Kapka medu pro Verunku. Děti byly nadšené, představení bylo skutečně zdařilé. Pro představu malá ukázka.

14. 10. Do záložky Školní jídelna byl přidán jídelníček na další týdny. 

7. 10. byla zaslána objednávka na dotované mléčné výrobky pro žáky ZŠ.

Dne 1. 10. 2015 v 15,30 se konaly třídní schůzky rodičů (kromě rodičů žáků 1. ročníku). Na programu bude plán činnosti ve školním roce 2015/2016, potíže žáků spojené se začátkem školního roku, různé.

***

V pátek 25. 9. jsme absolvovali první letošní projektový den. Děti strávily celé dopoledne mimo budovu školy. Nejprve jsme navštívili klubovnu místních dobrovolných hasičů a vyslechli jsme historii SDH Krušovice. Dozvěděli jsme se, čemu se hasiči věnují, co musí malí hasiči, kteří se účastní dětských závodů umět a znát. Prohlédli jsme si i vůz krušovických dobrovolných hasičů. Po celou dobu se dětem věnovat pan Novotný, kterému tímto velmi děkujeme za zajímavé informace, a ochotu.

Následně na místní hřiště přijel vůz záchranné služby. Posádka záchranářů dětem přiblížila svou práci, poukázala na nutné skutečnosti pro záchranu života, ukázala vybavení sanitky. Děti měly možnost posadit se za volant sanitního vozu, z čehož byly opravdu nadšené.

Po svačině ještě na děti čekalo seznámení s profesionálními hasiči z Rakovníka a prohlédnout si jejich vůz a vybavení. Měli jsme tak možnost porovnání s SDH Krušovice.

Bylo to velmi poučné dopoledne a tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří se nám převážně ve svém volném čase věnovali. Fotografie najdete v albu ZDE.

 

 

V pondělí 21. 9. se konal cyklovýlet na Louštín.

Sraz byl v 15,30hodin před budovou školy. Potěšila nás i účast nejmladších školáků, kteří statečně urazili celou trasu. Vydali jsme se na kopec Louštín, odtud k Punčošce. Pak jsme navštívili krásné nové dětské hřiště v lese. Domů jsme dorazili chvíli po 18. hodině. Fota z akce najdete ZDE. Těšíme se na další společné výlety. Trasu, kterou děti urazily, najdete ZDE. 

.

V týdnu od 14. 9. začínají zájmové kroužky pro přihlášené děti.

***

Žáci dostali katalogy s nabídkou knih. Brzy budeme objednávat školní mléko.

***

1. 9. V úterý jsme kromě již známých tváří přivítali také sedm nových prvňáčků. Odpoledne nás navštívili i bývalí žáci, kteří se k nám stále rádi vracejí, což nás velmi těší.

Přejeme všem žákům hodně úspěchů do nového školního roku.

Nabídka zájmových kroužků bude aktualizována podle zájmu dětí.

Provoz školní družiny bude zahájen od čtvrtka 2. 9. Zápisní lístky byly dětem rozdány již 1. 9.

  

Provoz MŠ byl zahájen již 24. 9.

26. 8. Byla přidána organizace šk. roku 2015/2016 - ZDE. 

Rozvrhy hodin najdete na webu ZDE. 

Třídní schůzky v MŠ proběhnou 14. 9. a tř. schůzky v ZŠ se budu konat 1. 10.

Poděkování

Ráda bych ještě jednou poděkovala všem, kdo se zasloužili o úspěch oslavy 100. výročí otevření školní budovy v Krušovicích. Vážím si velkého nasazení i věnování volného času pro výzdobu školy, kulturní program, vytvoření sborníku a pamětních medailí, občerstvení.

Dík patří i sponzorům: Obci Krušovice, p. Jiřímu Truksovi a p. Cibulkovi z Lužné.

V neposlední řadě děkuji všem, kteří jste se přišli podívat a ocenili tak naši práci.

Mgr. Dagmar Šmídová, ředitelka školy

*** 

Dny otevřených dveří proběhly v pátek 19. 6. a v sobotu 20. 6. Jsme potěšeni velkou účastí nejen místních občanů. Velké poděkování patří všem, kteří se na chystání akce podíleli, včetně našich nejmenších. 

Těšíme se na všechny opět při další společné akci.

*Fotografie ZDE.*

23. 6. Výlet - Techmania Plzeň 

V úterý jsme zamířili včetně MŠ do vědeckého centra v Plzni. Děti si vyzkoušely mnoho technických exponátů, zábavnou formou se seznámily s fungováním různých strojů a zákonitostí. Měli jsme možnost sledovat i ukázky různých pokusů, např. experimenty s tekutým dusíkem. Děti si vyzkoušely, jak vzniká vodní vír, jak funguje solární energie, mohly si změřit sílu vlastního křiku nebo své rychlosti či síly. Navštívili jsme též 3D planetárium. Všem se v centru velice líbilo a každý si odnesl mnoho nezapomenutelných zážitků. Fotogalerie opět ZDE.

 

 

Hezké léto všem!

 

Děti z MŠ se zúčastnily atletických závodů v Rakovníku a přivezly 7 medailí. Více ZDE.  

Fotografie ze školního výletu najdete TADY.

 

8. 6. Děkujeme za sponzorský dar ve výši Kč 1000,- o. s. Světlé horizonty.

yes

21. 5. Zajímavá nabídka pro rodiče s dětmi zde. 

***

 

 

TOPlist

Líbí se vám naše škola?

zobrazit výsledky
Google Maps auf Homepage einbinden