ZŠ a MŠ Krušovice‚ okres Rakovník

O škole

Budova základní a mateřské školy se nachází uprostřed obce. 
Byla vystavěna v roce 1915 a zaujme na první pohled.

 
  
 

Charakteristika školy

Naše škola je malotřídního typu, zajišťuje výuku 6 - 11 letých dětí z Krušovic. Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Kapacita školy je stanovena na 50 žáků, v současné době  je u nás zapsáno  27 žáků.

Vybavení školy a rozvržení učeben

Obě učebny základní školy a učebna ŠD se nacházejí v druhém podlaží budovy, stejně jako ředitelna - sborovna. Obě učebny ZŠ jsou vybaveny interaktivní tabulí a PC s přístupem na internet. V tomto podlaží  je  nové sociální zařízení pro chlapce i dívky.
 Nachází se zde také školní knihovna.

Ve škole jsou nově vymalovány chodby i třídy, před budou se v současné době rekonstruují schody do školy.


V prvním podlaží je umístěna mateřská škola, která má 1 třídu  a k ní přiléhající ložnici. K třídě patří vlastní nové sociální zařízení a nová šatna. Tělocvična se nachází též v přízemí a je využívána ZŠ i MŠ.

Školní kuchyně, jídelna pro ZŠ i MŠ a sklad na potraviny jsou v přízemí budovy. Jídelna zajišťuje pitný režim po celý den. 

Škola je vybavena 10 žákovskými PC, 2 interaktivními tabulemi, různými výukovými programy, ve sborovně je k dispozici PC, tiskárna, kopírka, laminovačka a skener.

Pedagogický sbor

Výuku žáků zajišťují ředitelka školy Mgr. Dagmar Šmídová a dvě kvalifikované učitelky - Mgr. Dagmar Knotová a Mgr. Lenka Vernerová. Vychovatekou ve šk.družině je paní Dana Svatková, která zároveň působí jako asistentka pedagoga. Další asistentkou, která pomáhá v druhé třídě na 2 hodiny denně, je Mgr. Marie Mášová.

Vedoucí učitelkou v MŠ je paní Yvona Hošková, druhou učitelkou je paní Eva Konopásková.

Spolupráce školy s jinými subjekty

Vzhledem k velikosti a věkovému rozložení žáků se škola zatím nezapojila do dlouhodobých projektů ani mezinárodní spolupráce. Během školního roku však probíhá řada aktivit a akcí včetně krátkodobých projektů, některé aktivity probíhají společně s mateřskou školou. Spolupracujeme s MŠ v Řevničově, ZŠ Lišany a ZŠ Mšec a ZŠ Hředle.

Od září r.2007 je ustanovena Školská rada, která může zasahovat do chodu školy a podílet se na její činnosti.

Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Obecním úřadem Krušovice, jehož snahou je školu zachovat i přes vynaložení nemalých finančních prostředků.

Škola spolupracuje rovněž i s PPP v Rakovníku.
******

Školská rada

Předseda: p.Zárybnický

Členové: p. Fischer, pí. Fröhlichová (za OÚ)

pí. Hošková, pí. Knotová (za MŠ a ZŠ)

pí. Horáčková, p. Zárybnický ( za rodiče)

*************
Naší nejsilnější stránkou je skutečnost, že vzhledem k velikosti jsme 

ŠKOLA RODINNÉHO TYPU.

 

 

 

 

 

TOPlist

Líbí se vám naše škola?

zobrazit výsledky
Google Maps auf Homepage einbinden