Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

ZŠ a MŠ Krušovice‚ okres Rakovník

Provozní řád

 

 Provozní řád mateřské školy    

 

  Základní škola a mateřská škola Krušovice, okres Rakovník

 

  Adresa školy: 270 53 Krušovice, Rabasova 128

 

  Telefon: 313564428    IČO:71000534

  Ředitelka : Mgr. Dagmar Šmídová, ved. uč. Yvona Hošková

 

   Zřizovatel: OÚ Krušovice

 

   Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

   Kapacita mateřské školy: 25 dětí

   Provozní doba  školy: 6, 00 – 16, 00 hodin

 

 

 Režimové požadavky

 

    Režim dne je možné pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

 

a) Nástup dětí: dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00 hod.) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají  celý den, prolínají se činnostmi řízenými učitelkou ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí.

c)  Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

d)  Pohybové aktivity:   

- denně zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry

- průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti

- 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti

- denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

e) Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 10 – 12 hodin,  odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.

Pozemek k pobytu venku: využíváme školní zahradu, denně  vycházky obcí nebo  do lesa.

 Údržba školní zahrady: podle potřeby sekání trávníků (pracovníci OÚ),  zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby úprava (kropení) písku v pískovišti.

Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě  odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelka jim nabídne náhradní aktivity ( klidné hry) ve třídě. Lehátka máme nastálo rozložená v ložnici, některá na spaní ve třídě.  Po odpočinku si ml.děti s pomocí učitelky, starší samostatně, urovnají pokrývku a pověsí pyžamo.

g) Stravování:

- vlastní strava připravená ve školní kuchyni

- svačiny se podávají v době od 9 hodin ve školní jídelně, odpoledne od 14,30 hodin –ve třídě mat. školy, st.děti rozdají kuchařkami připravenou svačinu, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené

- obědy se vydávají od 12,00 do 12,30 hodin, polévky nalévají z připravených mís učitelky, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.  Zákaz vstupu do jídelny MŠ platí pro všechny cizí osoby.

h) Pitný režim: děti mají celý den k dispozici ve  třídě tekutiny v konvici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťují učitelky MŠ), a své hrnečky. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje učitelka vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, minerálky.

i) Otužování:

- pravidelné větrání tříd

- dostatečný pobyt venku

- kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ

 

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti 23. 8. 2012

 

V Krušovicích dne  1. 8. 2012                                                                                                                                                                                           

Mgr. Dagmar Šmídová, ředitelka

TOPlist