Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

ZŠ a MŠ Krušovice‚ okres Rakovník

Provozní řád ŠJ

 

Provozní řád školní jídelny
1. Školní jídelna je v provozu denně od 5.30 do 14.00 hodin.
2. Stravují se zde děti MŠ, žáci ZŠ, pedagogičtí pracovníci a provozní pracovníci školy.
3. Do vlastních nádob se vydává jídlo cizím strávníků, občanům Krušovic od 10:30 do 11.00 hod.
4. Školní jídelna připravuje i dopolední svačiny pro děti z MŠ s celodenním stravováním i pro žáky ZŠ.
5. Obědy se odhlašují v ZŠ a MŠ každý den do 7.00 hod. ráno na telefonní číslo školní jídelny – 313502618.
6. Svačiny se vydávají pro žáky ZŠ od 9.40 do 10.00, pro děti v MŠ od 9.00 do 9. 30 hod.
Obědy se vydávají od 11.40 do 13,00hod.
7. Jídelna zajišťuje pitný režim pro žáky ZŠ v době svačiny a oběda, v prostorách družiny mají žáci k dispozici po celý den balenou vodu a šťávu. Pro MŠ je nádoba s pitím umístěna do prostor MŠ, kde děti obslouží pedagogické pracovnice.
8. Zbytky z jídelny odebírá bezplatně podle sjednané dohody p. Jaroslava Jansová.
9. Za bezpečnost dětí a žáků ve školní jídelně odpovídá pracovník, který vykonává dozor podle rozpisu dozorů.
10. Za úklid v prostorách jídelny zodpovídá personál kuchyně.
11. Za evidenci školního stravování zodpovídá vedoucí školní jídelny.
12. Stravné od žáků a dětí se nevybírá hotově, evidenci a vyúčtování stravného za běžný měsíc provádí vedoucí školní jídelny a nejpozději do 3. dne následujícího měsíce ho předá ke zpracování řediteli školy. Stravné od cizích strávníků předává vedoucí ŠJ pokladní školy.
13. Jídelní lístky sestavuje vedoucí jídelny spolu s kuchařkou na 2 týdny dopředu, jsou vyvěšeny pro rodiče i žáky na chodbách ZŠ a MŠ a na webových stránkách školy. Děti v MŠ dostávají jednotné jídlo, žáci ZŠ si vybírají z obou vařených jídel na 14 dní dopředu. Neoznačí-li si vybrané jídlo, dostávají automaticky č. 1.
V Krušovicích 30. 8. 2012 Mgr. Dagmar Šmídová

TOPlist