Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

ZŠ a MŠ Krušovice‚ okres Rakovník

Šk. rok 2012/13

21. 5. Část úterního dne jsme strávili dopoledne na hřišti. Počasí naštěstí přálo. Na žáky čekaly 4 různá stanoviště, na nichž si děti zopakovaly a  vyzkoušely zásady první pomoci, dozvěděly se zjednodušeně jak funguje záchranný systém, prohlédly si hasičské auto a také si vyzkoušely jízdu zručnosti na kolech. Nejlepší cyklisté byli odměněni diplomem. Akce se zúčastnila i Mateřská škola v doprovodu paní učitelek. Byl to velice bohatý a poučný program pro všechny.

Fotografie z akce najdete ZDE.

***

V pátek 17. 5. jsme se školáky zamířili na dopravní hřiště do Rakovníka, kde jsme si opět vyzkoušeli své znalosti o jízdě na kole, zopakovali dopravní značky, řešení dopravních situací. Poté jsme ještě zašli do Městské knihovny do dětského oddělení na besedu věnovanou Jiřímu Žáčkovi a jeho tvorbě. Na oplátku jsme paní knihovnicícm zahráli veršovanou pohádku  "Jak šli bratři pro kládu" právě od J. Žáčka. Fotografie.

***

V neděli 12. 5. Obec Krušovice pořádala společenské odpoledne ke Dni matek, kde vystoupili žáci naší ZŠ i MŠ. Připravili jsme pásmo básniček, písniček, tanečků a malé divadlo.  Fotografie z akce najdete opět v našem albu.

 

Cyklovýlet ke Dni Země se konal v pondělí 29. 4.  Akce byla spojená s opékáním špekáčků na Louštíně. Výlet se všem velmi líbil a věříme, že se příště přidají i další.

 

26. 4 . se v naší škole konal Do školy zavítala canisterapeutická fenka Adélka, která děti velmi okouzlila svou báječnou povahou. Žáci se dozvěděli nejen zajímavosti o životě psů, ale také rady, jak s nimi zacházet a také jak se  zachovat v případě napadení psem. Den jsme zakončili vycházkou po naší obci a sledováním psů v okolí. Děti měly  za domácí úkol napsat a nakreslit svého psa, kterého mají nebo by si přáli mít. Všem se den velmi líbil. Fotografie z akce najdete opět ZDE.

V přijímacím zkouškách na gymnázim v Rakovníku se náš žák M. Janoušek umístil na výborném 2. místě ze všech uchazečů. Velice gratulujeme.

***

V pátek 5. 4. proběhla opět Noc s Andersenem. Jsme rádi, že se tato akce stala i v naší škole tak oblíbenou. Letošní noc jsme věnovali výročí nedožitých 90.narozenin známé ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Připravili jsme pro děti soutěže, knihy, obrázky, prvňáčci byli tradičně pasováni na čtenáře, děti nám představily své oblíbené knížky a přečetly z nich ostatním krátké ukázky. Část večera jsme věnovali také H. Ch. Andersenovi, aby se děti dozvěděly zajímavosti z života tohoto dánského spisovatele. Velice děkujeme všem paní učitelkám za přípravu a organizaci, rodičům za pohoštění a dětem za jejich úsměvy a nadšení. Fotografie najdete v albu.

 

 

Dne 26. 3. jsme opět jeli do Základní školy ve Mšeci, kde jsme společně se žáky ZŠ Hředle navštívili keramickou dílnu a pracovní dílnu, děti si vyrobily polystyrenové hrady, robota z překližky, menší děti pekly sladké bochánky a velikonoční perníčky a zdobily vajíčka. Velmi děkujeme za moc příjemný den a pěknou atmosféru. Těšíme se na další setkání. Foty najdete v albu ZDE.

***

20. 3. se uskutečnila v Rakovníku také pěvecká soutěž "Rakovnický slavíček", které se pro nemoc ostatních našich přihlášených dětí zúčastnila jen Eliška Straková s písničkou Ha ty svatyj Vavřenečku. Ačkoliv se neumístila na prvních stupních, zpívala velmi hezky, a proto jí děkujeme za reprezentaci.

Ve středu 13. 3. proběhla recitační soutěž v Rakovníku, které se zúčastnili dva naši žáci. Velice děkujeme za reprezentaci. Zároveň děkujeme panu Zárybnickému za odvoz obou dětí.

 

28. 1. Na poslední hodině bruslení se žákům věnoval trenér bruslení. Děti se dozvěděly zajímavé a užitečné tipy ohledně techniky bruslení, zasoutěžily si a příjemně se unavily. Fotografie najdete v naší galerii ZDE.

Vánoční besídka pro rodiče se konala ve středu 19. 12. 2012 od 15,00 hodin. Fotografie najdete ZDE.

13. 12. Čtvrteční dopoledne jsme strávili návštěvou Muzea T. G. M. v Rakovníku, kde se konala výstava Tří králů. Po shlédnutí výstavy nás čekal další program. Děti se dozvěděly některé zajímavosti, vyráběly papírový Betlém a ochutnaly vánočku. Pro zpestření měly děti možnost před odjezdem navštívit předvánoční trhy na náměstí. Fotografie z muzea najdete opět ZDE.

11. 12. Náš žák 5. ročníku Šimon Svatek získal 1. místo ve své kategorii vědomostní soutěže " Vánoční kapr ". Velice gratulujeme.

6. 12.  Navštívili jsme ZŠ Mšec, kde se děti rozdělily na tři skupiny. Mladší žáci vyráběli sádrové odlitky, zdobili hliněné zvonečky a pracovali se samotvrdnoucí hmotou. Ostatní děti se vystřídaly ve dvou dílnách.
Samostatně si každý tvořil dárek z keramické hlíny a ve skupinách pak děti vyráběly krmítka pro ptáčky. Všichni si tento den velice užili a již nyní se těšíme na další spolupráci.Fota najdete zde.

4. 12. Naše žákyně Markéta Zárybnická získala 3. místo ve výtvarné soutěži věnované ochraně životního prostředí. Cenu za pěkný obrázek získala  také její spolužačka Adélka Horáčková. Oběma gratulujeme. yes

 

V pondělí večer 3. 12. se konalo ve spolupráci s SDH Krušovice "Zpívání u stromečku" spojené s lampionovým průvodem

.

Sešlo se mnoho lidí, adventní atmosféru doplňoval živý Betlém, poslech vánočních koled, napečené linecké a teplý čaj. Děkujeme všem, kdo se podílel na organizaci a těšíme se zas někdy příště. Fota naleznete ZDE.

Ve středu 31. 10. se konal projektový den "Halloween". Žáci pracovali ve skupinách i všichni společně. Vyráběli jsme strašidla z dýní, tančili jsme a zpívali, vytvořili jsme strašidelný hrad z papírových krabic. Mnoho fotografií najdete TADY.

  

24. 10. Jsme měli besedu o Evropské unii. Prezentaci můžete shlédnout ZDE.

 

26. 9. Tři žáci reprezentovali naši školu v běžecké soutěži "Rakovnický sprint". Nejlépe se umístil Lukáš Petrlík z 3. ročníku, který skončil na 16. místě z 31 chlapců v kategorii. Gratulujeme všem a děkujeme za účast.

24. 9. jsme k příležitosti Dne Země tradičně vyrazili na cyklovýlet na Louštín, kde jsme se sešli opět se skupinou cyklistů z Rakovníka. 

 

TOPlist